Most people say “no”. Know why?

“How to profit from people who say  no.”

By Frank Kern

     Over the last 16 years I’ve generated more than thirty million dollars in sales from people who mostly told me “no”.

Here are six ways I’ve learned to turn “no’s” into sales online.

Continue reading

7 Teknik Menjual Yang Berkesan !!!

Kejayaan bererti banyak hal-hal yang mengkagumkan dan positif. Kejayaan bererti kesejahteraan peribadi (rumah besar, cuti, perjalanan, barang-barang baru, kelapangan di bidang kewangan, memberi peluang-peluang untuk maju yang maksimum kepada anak-anak anda). Kejayaan bererti memperoleh Continue reading